Cookies politika

1. Obchodná spoločnosť GULDEN s. r. o., IČO: 47 527 889, Dubová 4, 080 01 Prešov; obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vo vložke číslo 29348/P, ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov používa na tejto webstránke známe koláčiky = súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania webu ako je napr. prispôsobenie zobrazenia webovej stránky dominikagulden.sk.


2. A preto cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
a) Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie zobrazenia stránky a pod.) - sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
b) Cookies cielenej reklamy - spracovávané na základe vášho súhlasu.


2. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako sú Google, Instagram. Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača.


3. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “Súhlasím”, ktoré nájdete v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky. Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: “Prevádzkovateľ webu GULDEN s. r. o., IČO: 47 527 889, Dubová 4, 080 01 Prešov; obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vo vložke číslo 29348/P ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok ako aj pre analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež aj pre retargeting (cielená reklama).” Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v cookie politike pri jednotlivých marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať a to ak zmeníte nastavenia vami používaného internetového prehliadača.


4. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics; prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

5. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, viac info tu.


6. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
● požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,ako aj vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie či opravu;
● žiadať vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov = právo byť zabudnutý – vaše údaje vymažeme pokiaľ vaša požiadavka nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa;
● v prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás - kontaktná osoba: Dominika Guldenová info@dominikagulden.sk, t. č.: +421907253844; alebo na Úrad na ochranu
osobných údajov.
● viac o vašich právach a vybavovaní žiadostí z vašej strany sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov https://dominikagulden.sk/zasady-spracovania-udajov/
● Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojej webovej stránke: dominikagulden.sk.

 

Cookie typNázovÚčelDoba spracovávania
Cookies tretích stránGoogle AnalyticsZískanie štatistických
informácií
Podľa nastavenia
vášho internetového
prehliadača alebo do
odstránenia informácií
(napr. cez delete
cache)
Cookies tretích stránGoogle Adwordsidentifikácia v rámci
reklamnej siete spoločnosti
Google, opätovné cielenie
reklamy (retargeting)
390 dní
Cookies tretích stránInstagramidentifikácia v rámci
reklamní siete spoločnosti
Instagram, opätovné cielenie
reklamy (retargeting)
180 dní
Cookies tretích stránFacebookidentifikácia v rámci
reklamní siete spoločnosti
Facebook, opätovné cielenie
reklamy (retargeting)
180 dní
Cookies tretích stránTwitteridentifikácia v rámci
reklamní siete spoločnosti
Twitter, opätovné cielenie
reklamy (retargeting)
180 dní